மூலிகை செடிகள் விற்பனைக்கு - Herbal plants sale

 

மூலிகையின் பெயர்
தொழுகண்ணி (தொழுகன்னி)
விலை
ரூ 150.00
செடிகளின் இருப்பு எண்ணிக்கை
7
பார்சல் வசதி
கிடையாது
முகவரி

ஐந்தவா மூலிகை பண்ணை
சித்தர் சுப்ரமண்யா குடில்
பெரியநாயக்கன்பாளையம் பாலமலை சாலை
கோவானூர், கோயம்புத்தூர்.

+91 99440 18551

முன்பதிவிற்கு
+91 7708654060 எண்ணிற்க்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பவும்
மூலிகையின் பயன்பாடு

Visit:http://www.vasivasi.com/desmodium-gyrans/


http://machamuni.blogspot.in/2011/03/29.html